4-Original-Staubbeutel-Anti-Odour-fr-Electrolux-ZO-6350-von-Staubbeutel-Profi 13,90 EUR*